əngin

əngin
sif. şair.
1. Geniş, vüsətli, açıq, ucu-bucağı olmayan. Əngin səma. Əngin üfüqlər. – Bizimdir bu əngin, atlaz ovalar; Qoynunda qartal bəsləyən qayalar. A. Ş.. Mənimsə qəlbimə doğur bir səhər; Açılır qarşımda əngin üfüqlər. S. V.. . . Bu səadət səhəri o qədər əngin və işıqlıdır ki, başlanan günəşli gündüzün əbədiliyinə şübhə etmirsən. M. C..
2. Bax ənginlik. Xəyalımın qanadında ənginlərə yol açdım; Gəzdim döyüş meydanını, səhraları dolaşdım. R. R.. Dalıram, daldıqca boş ənginlərə; Rənglərə boyanan xoş ənginlərə. N. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • NGIn — The primary goal of the NGIn project is to train new Grid experts. The training programme includes a Nordic Grid school and Grid Ph.D. students. The project activities will go in line with the other Grid initiatives, ensuring smooth… …   Wikipedia

  • Ngin Khorn — This is a Cambodian name; the family name is Ngin. According to Cambodian custom, this person properly should be referred to by the given name Khorn. Ngin Khorn is a Cambodian politician. He belongs to the Cambodian People s Party and was elected …   Wikipedia

  • 'ngìn — uncino, ronciglio …   Dizionario Materano

  • zəngin — sif. 1. Çoxlu mal dövləti, sərvəti, maddi vəsaiti olan, çox varlı. Zəngin ölkə. – Bu kənd böyük, zəngin bir kənd idi. N. N.. // Eyni mənada adam haqqında. Heç zənn etməm özgənin mali; Bizi zəngin qılıb edə ali. M. Ə. S.. 2. Çox bol, çoxlu, bollu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəngin — sif. <fars.> şair. Rəngli, əlvan. Hanı rəngin çiçəklərin, çəmən? Bir gözəl dəstə gül tutaydım mən. A. Ş.. Əlvan boyalı yarpaqlarla, rəngin ipək xalılarla döşənmiş kimi görünən meşə indi tutqun, bozumtul bir rəng almışdı. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırsəngin — sif. <ağır və fars. səngin> Ağırtəbiətli, ciddi, təmkinli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • khaṭvā-ṅgin — खट्वाङ्गिन् …   Indonesian dictionary

  • ṡubhâ̱ṅgin — शुभाङ्गिन् …   Indonesian dictionary

  • varâ̱ṅgin — वराङ्गिन् …   Indonesian dictionary

  • vedâ̱ṅgin — वेदाङ्गिन् …   Indonesian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”